Aplikácie

FRAMEWORK

Systém zjednodušuje komunikáciu pri riešení jednotlivých detailov pomocou revolučného spôsobu vizualizácie priamo na príklade reálnych obrazových dát.

FORENSIC

Vyšetrovanie miesta činu je predmetom expertízy expertov viacerých disciplín. Jedným z ich cieľov je poskytnúť stručnú ale výpovednú analýzu ich nálezov a zistení.

CGI

Základom konceptu technológie SPHERON-CGI je zachytiť skutočný svet v tej najskutočnejšej realite a urobiť ho dostupným pre proces digitálnej vizualizácie.