SceneWorks Forensic

Vyšetrovanie miesta činu je predmetom expertízy expertov viacerých disciplín. Jedným z ich cieľov je poskytnúť stručnú ale výpovednú analýzu ich nálezov a zistení.

Prostredníctvom nášho riešenia SceneWorks Forensic ponúkame integrovaný pracovný postup na zvýšenie objektivity a efektívnosti pri riešení úloh moderného vyšetrovania a získavania dôkazov.

NAŠE RIEŠENIE

My všetci poznáme nesmiernu silu internetového vyhľadávania pomocou „kľúčového slova“ – ak raz vieme správne slovo tak vyhľadávač nájde ihneď správnu cestu…ALE ak ho nevieme….tak obrazovka zostane prázdna.

Ak máme byť konkrétnejší : Je vašou náplňou spolupráca v procese vyšetrovania kriminálnych činov? Ak áno, stretli ste sa so situáciou, že ste museli interpretovať vaše výsledky pomocou spleti adresárov a množstva súborov a poznámok?

V našom tíme sme nastavili túto víziu tak, aby sme nahradili texty VIRTUÁLNOU realitu kriminálneho činu. Poskytli sme každému odborníkovi pracujúcemu na prípade aby sa pomocou VIRTUÁLNEJ reality sústredil na svoj odbor a presne definovaný predmet záujmu.

Len dôkladný detailný prieskum a analýza vyšetrovania na mieste činu môže viesť ku spoľahlivej interpretácii záverov vyšetrovania. Prehliadnutie malého detailu na mieste činu, môže spôsobiť kľúčový obrat v smerovaní a postupe vyšetrovania.

Kladieme dôraz na extra detailné zobrazenie situácie miesta činu a jeho okolia, tak, aby bolo možné prípad analyzovať a aktualizovať v každej fáze.

Prostredníctvom vysoko kvalitných sférických snímok miesta činu v HDR kvalite dokážeme zachytiť aj ten najmenší detail ukrytý k tmavom kúte alebo prehliadnutý na mieste vysokej svetelnej intenzity.

Sofistikovaný kancelársky softvér SceneWorks Forensic je navrhnutý špeciálne pre oblasť kriminalistiky a využíva ho množstvo oddelení na celom svete.

Je navrhnutý tak, aby bolo možné v jednom projekte spojiť úsilie ,poznatky a dôkazový materiál z rôznych oblastí vyšetrovania. DNA, krvné vzorky, odtlačky prstov, vzorky textilu, vlasov atď. je možné popisovať a graficky a farebne triediť podľa stupňa významu.

Ku aktuálnym dôkazným materiálom možno jednoducho pridávať video, audio, poznámky, odkazy na ďalšie  skutočnosti, nákresy a všetky náležitosti týkajúce sa prípadu.

Navyše softvér dovoľuje vykonávať 3D merania objektov priamo na snímkach, ktoré sú zobrazené a uchované priamo na snímkach.

K projektu je možné pristupovať z rôznych počítačových platforiem , kdekoľvek na svete, kedykoľvek a komukoľvek, kto má oprávnenie.

V prípade ak spolupracuje na projekte niekoľko ľudí z rôznych oddelení a laboratórií po celom svete, tak porekadlo „obrázok je viac ako tisíc slov“ platí dvojnásobne.