SCANLIGHT®

ScanLight je výkonné osvetľovacie zariadenia pre perfektné osvetlenie scény. Technológia je dodatkovým zariadením ku kamere SceneCam a zabezpečuje nezávislé osvetlenie bez ohľadu na aktuálne svetelné podmienky. Pre kameru poskytuje plné osvetlenie scény počas otáčania kamery s dostatočným svetelným tokom pre absolútne kvalitné snímky.

Výsledkom snímania plnosférických snímok pri nedostatočnom osvetlení scény je rádovo dlhšia doba skenovacieho/snímacieho procesu. Môže byť použité dodatočné osvetlenie, avšak zaužívané postupy vyžadujú veľké nároky na batérie alebo dokonca generátor elektrickej energie. Výsledkom je často svetlo, ktoré nespĺňa požiadavky na snímanie scény pre sférickú fotografiu a mnohokrát sú snímky pokazené nechcenými tieňmi.

Technológia prídavného svetla SceneLight sa montuje priamo na hlavu kamery „jedným klikom“.

Počas snímania/skenovania, rotuje SceneLight spolu s kamerou konštantnou rýchlosťou okolo vertikálnej osi, pričom LED svetlo s technológiou stĺpcového usporiadania diód perfektne osvetľuje záujmovú scénu. Výsledkom je takmer nulová spotreba batérií kamery a čas strávený na mieste je skrátený na minimum.