Služby

Vizualizácie a virtuálne prehliadky hotelov a reštaurácií a obchodných centier

Zvýraznite atraktivitu vášho priestoru virtuálnou prehliadkou a vizualizáciou priestorov.

Nechajte hostí a zákazníkov aby sa prešli vašim foaye, zavítali do konkrétneho apartmánu a usadili sa vo vašej príjemnej jedálni.

Usaďte ich ku krbu, preveďte kuchyňou a nakoniec im ukážte váš bazén.

Takto si môžu naživo vyskúšať a zažiť atmosféru priestorov a keď ich uvítate priamo u vás, ich dojem sa zdvojnásobí.

Navyše pre vás bude táto virtuálna realita slúžiť pre správu vášho majetku, zariadení a plánovanie priestorov.

Naši zákazníci radi využívajú túto službu pre zviditeľnenie obchodných priestorov a nákupných centier.

Transport a skladovanie

Skladovanie a logistika fungujú na prepracovanom systéme, pričom zlé plánovanie prináša výrazné časové straty.

Dôkladná znalosť skladových priestorov predurčuje spoločnosť k úspore času a kvalitnému logistickému reťazcu.

Ponúkame vám systém obrazovej dokumentácie a správy skladových priestorov pre tréningové, skladové a plánovacie procesy vo vašej firme.

Sférické snímky s popisom jednotlivých skladových kariet  položiek, graficky a farebne odlíšené kategórie tovarov, odkazy na všetky relevantné dokumenty ako BOZP, technické a konštrukčné listy, nosnosti atd.

Jeden projekt obsahuje virtuálnu prehliadku celej skladovej plochy s detailnými obrazovými informáciami.

V projekte je možné navyše priamo na snímkach merať 3D vzdialenosti pre plánovanie, dokladanie tovarov do regálov alebo plánovanie prechodových koridorov vysokozdvižných vozíkov.

Správa a poistenie budov a technológií

Technológia SPHERON SCENECAM je ideálnym nástrojom pre spoločnosti zaoberajúce sa poistením budov a majetku.

Rozsiahle stavebné obchodné, rezidenčné alebo administratívne priestory so zložitou technologickou infraštruktúrou a členitosťou ponúkajú vyniknúť riešeniu SPHERON SCENECAM.

Skutočné vyhotovenie jednotlivých stavebných etáp, jednotlivé inžinierske siete a rozvody, jednotlivé profesné etapy a  to všetko zviazané s informáciami položkovitého rozpočtu prinášajú na jednom mieste všetky dôležité informácie pre spoločnosti zaoberajúce sa poistením budov a majetku.

Porovnanie skutočne  zrealizovaných prác celej stavby alebo etapy s projektom napomáha stanoviť skutočne detailnú hodnotu pre poistenie.

V prípade škôd sme schopní flexibilne zdokumentovať rozsah škôd a pomocou vizuálnych informácií určiť presné plnenie poistenia.

Správa a dokumentácia tunelov

Každý tunel obsahuje okrem samotného telesa aj množstvo technológie, ktoré podliehajú správe a údržbe.

Zdokumentujeme každý detail a pomocou nášho unikátneho osvetlenia ScanLight bude obsahovať váš informačný systém reálne dáta vo vysokej kvalite.

Virtuálny prístup ku každému objektu tunela zaručí, že všetky technické a technologické problémy budú konzultované bez nutnosti návštevy tunela.

Správa a dokumentácia športových a kultúrnych areálov

Dokumentácia športovísk a verejných a kultúrnych priestorov slúži na prezentáciu a vytvorenie informačného systému.

Tento systém založený na dátach virtuálnej vizuálnej prehliadky slúži pre návštevníkov ale aj správcov areálov a komplexov.

Možnosť virtuálnej prechádzky komplexom s rôznymi odkazmi zaujímavých miest, nalinkovanými web stránkami, videami a detailnými obrázkami, vytvárajú z areálu výborný prezentačný nástroj. Navyše môže tento systém slúžiť aj pre on-line rezerváciu miest v reálnom čase.

Správa a dokumentácia priemyselných technológií

Nespočetné stovky strán papierových projektov v archívoch priemyselných podnikov uchovávané pre potreby opráv a revízií, množstvo technických a revíznych správ,  katalógy náhradných dielov a súčiastok….to všetko môže byt teraz na jednom jedinom mieste vo vašom počítači.

Ponúkame vám informačný systém pre správu a dokumentáciu technologických zariadení na báze virtuálnych sférických snímok technológie SPHERON.

Energetické rozvodne, technológie elektrární, serverovne, technologické miestnosti a rozvodné a distribučné technológie….

Bližšie informácie

Správa a dokumentácia múzeí a galérií

Digitalizácia exponátov a vytvorenie virtuálnej prehliadky múzea je lákadlom dnešného digitálneho sveta.

Ponúkame možnosť vytvorenia virtuálneho múzea s on-line popisom, kategorizáciou a triedením exponátov a výstavných predmetov.

Vo webovom prostredí na podklade vysokokvalitných sférických snímok sa budete cítiť akoby ste boli priamo tam.

Správa a dokumentácia miesta činu

Vyšetrovanie miesta činu je predmetom expertízy expertov viacerých disciplín. Jedným z ich cieľov je poskytnúť  stručnú ale výpovednú analýzu ich nálezov a zistení.

Prostredníctvom nášho riešenia SceneWorks Forensic ponúkame integrovaný pracovný postup na zvýšenie objektivity a efektívnosti pri riešení úloh moderného vyšetrovania a získavania dôkazov.

Len dôkladný detailný prieskum a analýza vyšetrovania na mieste činu môže viest ku spoľahlivej interpretácii záverov vyšetrovania. Prehliadnutie malého detailu na mieste činu, môže spôsobiť kľúčový obrat v smerovaní a postupe vyšetrovania.

Kladieme dôraz na extra detailné zobrazenie situácie miesta činu a jeho okolia, tak, aby bolo možné prípad analyzovať a aktualizovať v každej fáze.

Sofistikovaný kancelársky softvér SceneWorks Forensic je navrhnutý špeciálne pre oblasť kriminalistiky a využíva ho množstvo oddelení na celom svete. Prostredníctvom vysoko kvalitných sférických snímok miesta činu v HDR kvalite dokážeme zachytiť aj ten najmenší detail ukrytý v tmavom kúte alebo prehliadnutý na mieste vysokej svetelnej intenzity.

Bližšie informácie

Správa a dokumentácia jaskýň a pamiatok

Nikdy nebolo jednoduchšie zdokumentovať podzemné priestory ako napríklad jaskyňu.

A dokonca navyše vytvoríme virtuálnu prechádzku s dokonalými sférickými snímkami vysokej kvality a dostatočného jasu, aby ste sa cítili ako speleológ.

vytvoríme informačný systém s popisom a odkazmi na každý zaujímavý stalaktit alebo stalagmit a celú podzemnú krásu navyše doplníme rôznymi obrazovými, popisnými alebo naskenovanými dátami.

Vytvoríme dokumentačný vizuálny systém, ktorý bude slúžiť pre správu jaskýň, jeho údržbu a plánovanie.

Facility management

Často márne skúmate v kope papierových projektov a hľadáte informácie ako asi vyzerá a kde sa nachádza výkres vzduchotechniky?

Alebo ste pre mesiacom obdŕžali výpoveď technika zodpovedného za správu zariadení objektu, ktorý máte na starosť?

Alebo vám technik poslal email z technologickej miestnosti, že sa pokazil kotol a on potrebuje vidieť poslednú revíznu správu?

So systémom SPHERON FRAMEWORK nebude vôbec ťažké poradiť si ihneď.

Všetko na jednom mieste, v jednom digitálnom projekte a naživo tak ako v aby ste boli na mieste.

Každý z vašich technikov, manažérov jednotlivých oddelení, až po riadiacich pracovníkov môžu jednoducho dáta do projektu vkladať a aktualizovať celú správu budov, zariadení, technológií, inžinierskych sietí vždy v najlepšom poriadku.

Celý projekt je založený na prehľadne usporiadanom systéme sférických snímok, ku ktorým sú priradené všetky dôležité informácie ako technické listy, revízne správy, návody, manuály na obsluhu, servisná dokumentácia, kalendár údržby, kontakty na servisné strediská atď.

Jednoduchým kliknutím myši exportujete dáta do prehľadných reportov vo formáte PDF.

Už žiadne papierové projekty a poznámkové bloky.

SPHERON FRAMEWORK je kľúčom k jednoduchému riadeniu správy budov a zariadení!

Dokumentácia vážnych dopravných nehôd

Len dôkladné zaznamenanie všetkých detailov môže priniesť uspokojivé výsledky pri vyšetrovaní, skúmaní a analýze dopravnej nehody.

Súčasné metódy poskytujú znalcom pri analýze množstvo útržkovitých informácií a riešenie dopravnej nehody zaberá v teréne pomerne dlhý čas, a tým obmedzuje dopravu a účastníkov dopravy.

Ponúkame riešenie, ktoré rapídne skracuje obmedzenie cestnej premávky, výrazne zvyšuje objektívnosť dôkazných materiálov a ponúka znalcom a vyšetrovateľom kvalitný, neobmedzený a realistický prístup k dátam a informáciám dopravnej nehody.

Devízou nášho riešenia je rýchlosť a jednoduchosť pri zachovaní všetkých postupov a štandardov vyšetrovania.

Pomocou vysokokvalitných sférických snímok z kamery SCENECAM a softvéru SCENEWORKS bude celý dôkazný materiál na jednom mieste a  každý člen tímu, ktorý na prípade spolupracuje, má možnosť dopĺňať, aktualizovať a reportovať aktuálny prípad.

Nástroje, ktoré ponúka softvér SCENECAM umožňujú dopĺňať údaje v rôznych formátoch vrátane poznámok, fotiek, videí atd. priamo do snímok a vytvárať štruktúrovanú správu z vyšetrovania. Navyše naša technológia umožňuje merania 3D vzdialeností priamo na sférických snímkach.

V prípade nasadenia kamery SCENECAM pri nočných nehodách využívame unikátne osvetlenie SCANLIGHT pre bezproblémové osvetlenie scény.

CGI – computer generated imagery

Technológia SPHERON je často používaná na preklenutie medzery medzi reálnym svetom a počítačovou grafikou.

Ponúkame našim zákazníkom aby mohli zažiť svoje vízie v najdokonalejšom stupni vizuálneho perfekcionizmu a estetickosti.

Základom konceptu technológie SPHERON-CGI je zachytiť skutočný svet v tej najskutočnejšej realite a urobiť ho dostupným pre proces digitálnej vizualizácie.

Našim cieľom je počas tohto procesu dosiahnuť maximálnu spokojnosť, estetickosť a kvalitu.

Výsledkom je unikát, presne tak, ako nekonečna vizuálna tvorivosť našich zákazníkov.

Najčastejšie využívajú služby SPHERON-CGI naši zákazníci v nasledovných oblastiach :

FILM a FILMOVÉ EFEKTY : bezošvé vkladanie objektov virtuálnej reality do scén reálneho života.

VIDEOHRY a ZÁBAVNÝ PRIEMYSEL : vytváranie virtuálnych setov pre grafiku počítačových hier v prostredí reálnych scén.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL a METROLÓGIA : vizualizácie produktov pre dizajnové a marketingové účely, kontrola a inšpekcia tvarov, hrán, povrchov a materiálov, výroba marketingových materiálov dokonca ešte pred tým, ako produkt existuje, interiérové 360 snímky vybavenia vozidiel.

ARCHITEKTÚRA, PLÁNOVANIE a GEODETICKÉ PRÁCE : pre-vizualizácie stavebných objektov a projektov budov, inšpekcia stavieb a renovačné a rekonštrukčné projekty.

Architektúra, projekcia a BIM

Technológia SPHERON je výborným nástrojom pre vizualizačné projekty architektov a projektantov.

Vysoko kvalitné fotorealistické zosnímanie objektov s dôrazom na zachytenie detailov ponúka nadštandardný prístup ku spracovaniu architektonického projektu.

Objekty architektonického diela sú vložené do reálneho prostredia, pričom celá scéna poskytuje živý obraz budúceho prostredia ako celku.

Priamo na snímkach je možné vykonávať 3D merania priestorových vzdialeností jednotlivých objektov a tým modelovať a analyzovať stavebné súvislosti v skutočnej realite.

Každú fázu projektu možno konzultovať s jednotlivými špecialistami (statik, profesie, inžinierske siete…), pričom celý proces od projektu až po výstavbu máte pod kontrolou.

Technológia SPHERON slúži tiež ako výborný nástroj ku BIM – Building Information Modeling procesu správy, plánovania a údržby budov.