Computer-generated imagery

Technológia SPHERON je často používaná na preklenutie medzery medzi reálnym svetom a počítačovou grafikou.

Ponúkame našim zákazníkom aby mohli zažiť svoje vízie v najdokonalejšom stupni vizuálneho perfekcionizmu a estetickosti.

Základom konceptu technológie SPHERON-CGI je zachytiť skutočný svet v tej najskutočnejšej realite a urobiť ho dostupným pre proces digitálnej vizualizácie.

Našim cieľom je počas tohto procesu dosiahnuť maximálnu spokojnosť, estetickosť a kvalitu.

Výsledkom je unikát, presne tak, ako nekonečna vizuálna tvorivosť našich zákazníkov.

Najčastejšie využívajú služby SPHERON-CGI naši zákazníci v nasledovných oblastiach :

FILM a FILMOVÉ EFEKTY : bezošvé vkladanie objektov virtuálnej reality do scén reálneho života.

VIDEOHRY a ZÁBAVNÝ PRIEMYSEL : vytváranie virtuálnych setov pre grafiku počítačových hier v prostredí reálnych scén.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL a METROLÓGIA : vizualizácie produktov pre dizajnové a marketingové účely, kontrola a inšpekcia tvarov, hrán, povrchov a materiálov, výroba marketingových materiálov dokonca ešte pred tým, ako produkt existuje, interiérové 360 snímky vybavenia vozidiel.

ARCHITEKTÚRA, PLÁNOVANIE a GEODETICKÉ PRÁCE : pre-vizualizácie stavebných objektov a projektov budov, inšpekcia stavieb a renovačné a rekonštrukčné projekty.

computer-generated-imagery-compressor-compressor