SCENEWORKS®

SceneCenter je inteligentný softvér, ktorý umožňuje virtuálny prístup k miestu/objektu.

Je to špeciálne navrhnutý vizualizačno-databázový softvér, ktorý poskytuje jednoduchý a automatizovaný prístup ku digitálnej dokumentácii miesta/budovy/objektu/technológie atď.

Táto špeciálna technológia prehliadania Virtuálneho miesta poskytuje bohaté dáta na báze interaktívnej vizuálnej simulácie existujúceho objektu.

Softvér SceneWorks je určený pre následovné aplikácie:
Framework  |  Forensic  |  CGI